Kalite Politikalarımız
| Kurumsal|Kalite Politikalarımız

Kalite Politikalarımız

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ
 
Akkurtlar olarak, güven ve konfordan ödün vermeden, ilkeli hizmet anlayışıyla, yüksek kalite standartlı ve yönetmeliklere uygun araçlarla, müşterilerimizin güvenli çözüm ortağı olarak hizmet vermeyi hedefleyerek tüm paydaşların memnuniyetini gözetiriz. Müşterilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda standartlara, yasalara ve uygulanabilir şartlara uygun olarak hareket ederiz.
 
Çalışanlarımızın için gerekli sağlıklı çalışma koşullarını sağlar, müşterilerimizin hizmet aldıkları esnada güvende olmaları için tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerini alır, bunların sürekliliğini denetimler ve eğitimlerle sağlarız. 

Yönetim sistemleri kapsamında risk değerlendirmelerini yaparak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için gerekli önlemleri alırız. 
 
Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi konularında sürdürülebilirlik yaklaşımı ile hareket ederiz. Kirliliği kaynağında azaltma felsefesiyle yürütülen atık yönetimi çalışmaları ile atıkların tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlar, çevre üzerindeki etkilerini azaltırız.
 
Kurumsal bilgilerimizin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlar, bilgi varlıklarımız üzerindeki riskleri değerlendirir ve gerekli tedbirleri alarak kuruluşumuzu bilgi güvenliği kapsamında dış ve iç tehditlerden koruruz.
 
Vizyonumuz, politikalarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın katılımını sağlayarak faaliyetlerimizi sürekli iyileştiririz. Kuruluşumuza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait gizli bilgilerin güvenliğini sağlarız.
 
Akkurtlar olarak bu doğrultuda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirir, şartlara uygunluk için amaç ve hedeflerini belirler, gözden geçiririz. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Akkurtlar, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, sahip olduğu  yasal mevzuat ve yönetmeliklere uygun İSG Yönetim sistemiyle, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak “sıfır iş kazası” hedefiyle, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.
 
Bu politikanın başarılı olması için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:
 
 • Sıfır iş kazası hedefini sağlamak,
 • Çalışmaların sürekliliği adına işyeri ve eklentilerinde; işyeri içinde ve dışında çalışan personelin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük, müşterilerin talep edebileceği diğer şartlar ve OHSAS 18001 standartına uygun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini oluşturmak; bu kanun ve hükümleri kendi bünyesinde uygulamak, uygulatmak; sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirmek,
 • Genel Merkez ve Şubelerimizde yasal mevzuat kapsamında “Risk Analizleri”, “Acil Durum Eylem Planları”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri”, “Tatbikatlar” ile “Test, Ölçüm ve Analizler” gerçekleştirerek “İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını” önlemek,
 • KKD kullanım oranının %100 olmasını sağlamak,
 • İSG iç denetimlerini plana uygun olarak yapmak; tüm çalışanların, tedarikçi ve alt yüklenicilerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için gerekli eğitim ve denetim faaliyetlerini düzenlemek,
 • Yasal düzenlemelere ve yönetmeliklere tam olarak uyarak cezai yaptırımlarla karşılaşmamak (0 ceza),
 • Bulguların ve uygunsuzlukların zamanında kapatılmasına öncelik vermek,
 • İSG politikamızı, eğitim ve duyurular ile tüm personele aktarmak, herkes tarafından anlaşılması ve politikaya uygun çalışmasını sağlamak, firmanın internet sitesi vb. uygulamalar ile diğer tarafların (alt yükleniciler, ziyaretçilerin) bu politikaya kolay erişimini sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı buna göre yönlendirmek.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ 
«Biz Bir Takımız» anlayışından yola çıkarak;
 
Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin, yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip, potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.
 
Müşteri odaklı yaklaşımımız ile; doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile; çalışanlarımızın çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, atamalar ile ; kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli iş birliğimizi sürdürmektir.
 
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ;
 
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak,
 • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
 • Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak,
 • Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,
 • BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek

 
Güncel duyurularımızı anında öğrenmek için e-posta hesabınızı bırakın
Genel Müdürlük
0216 311 99 55
Abdurrahmangazi Mah. Hasanağa Cad. No:14/A Akkurtlar Plaza
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry